Användarvillkor


1. Råd
 
1.1 Vår hemsida innehåller inte terapeutiska tips eller information. Du bör under alla omständigheter kontakta en läkare om du har problem med din hälsa. Endast den läkare som behandlar dig kan ge en diagnos och påbörja den nödvändiga behandlingen.
 
 
2. Undantag från ansvar
 
2.1 Vi kontrollerar och uppdaterar informationen på vår hemsida kontinuerligt. Ändå kan denna information ha ändrats under tiden. Vi kan därför inte ta ansvar eller garantera att informationen är up-to-date, korrekt och fullständig. MED TRUST är inte ansvarigt för innehållet och presentationen av andra webbplatser, till vilka hänvisning görs med hjälp av en länk. Dessutom antar vi inget ansvar för information på webbplatser från tredje part som hänvisar genom länk till MED TRUST webbsidor. Information på den här webb-platsen är avsedd för invånare i Sverige.
 
 
3. Länkar
 
3.1 Länkar till tredje parts webbplatser erbjuds i syfte att tillhandahålla en tjänst. MED TRUST uttrycker inte någon åsikt om innehållet i tredje parts webbplatser och uttryckligen frånsäger sig allt ansvar för information som tillhandahålls av tredje part och användningen av den.
 
 
4. Varumärken
 
4.1 Alla namngivna varumärken tillhör den relevanta ägaren. Frånvaron av en hänvisning till ett varumärke innebär inte att varumärket inte är skyddat.
 

5. Dataskydd
 
5.1 Skydd av dina personuppgifter har en mycket hög prioritet. Se dataskyddsdeklarationen för mer information.

 
 
6. Beställning av produkter
 
6.1 Du kan beställa våra produkter via telefon, e-post eller online i vår butik. För order gäller regler och villkor som finns under avsnittet; Villkor för e-handel.
 
 
7. Identifiering av bolag som lämnar erbjudandet
 

MED TRUST Sweden AB

Ridbanegatan 1

213 77 Malmö

e-post: info@medtrust.se

Organisationsnummer: 556719-2223


 
 
Marz, 2020-04-15