Vetenskaplig marknadsföring

En hörnsten i vår framgång

Vetenskap som genererar kunskap.

 

Vetenskaplig marknadsföring är en hörnsten för vår framgång.

För att kunna sätta standarder för medicintekniska produkter och in vitro-diagnostik för diabetiker måste vi alltid vara uppdaterade med de senaste normerna. Nya produkter samt utvecklingen av befintliga produkter kräver kliniska studier som överensstämmer med gällande normer och standarder. Dessutom testar vi  även våra produkter vid oberoende studiecentra såsom ISALA-kliniken i Nederländerna  för att certifiera vår utmärkta kvalitet och precision hos våra mätinstrument.


Deltagande vid jämförelser mellan laboratorier hos statliga institut i olika länder garanterar löpande kvalitetskontroller och pålitligheten vid användandet av våra Wellion-produkter. Marknadsobservationer och årlig återkoppling från marknaden (marknadsövervakningsrapporter) implementeras fortlöpande i utvecklingen av nya produkter och produktförbättringar. Från erhållen data produceras informationsmaterial som är ett värdefullt hjälpmedel till medicinsk personal och diabetiker. Utbildningsdokument och avancerade träningsseminarier kompletterar erbjudandet av vår vetenskapliga marknadsföring.