WellionVet
Ditt veterinärmärke

Kunskap för ditt djurs hälsa

Veterinärprodukter för tillväxtmarknad.

 

Det blir alltmer nödvändigt att ge professionell vård till boskap och husdjur som lider av metaboliska problem. Även om de kliniska bilderna på människor och djur är likartade, krävs speciella teststickor och mätinstrument för korrekt och säkert mätning av blodglukos eller ketoner hos djur. För detta ändamål utvecklade MED TRUST WellionVet-linjen.

Den innovativa "WellionVet BELUA blodglukos och ketonmätaren" utvecklades speciellt för katter, hundar och kor. För att få exakta resultat behövs speciella kodchip för varje typ av djurart och varje parameter kalibrerar blodets sammansättning och egenskaper hos arten. Blodglukos och ketoner hos hundar och katter är viktiga parametrar för veterinärer så de kan ge optimal behandling. Att mäta koncentrationen av ketonkroppar (BHB) i blodet hos en mjölkko underlättar en snabb diagnos av subklinisk ketos.

"WellionVet GLUCO CALEA blodglukosmätare" är kalibrerad speciellt för katter, hundar och hästar. För korrekt kontroll av den exakta blodsockernivån hos varje djurart används tre specifika kodchips som snabbt och enkelt kan bytas ut.